Földhivatali tudnivalók
További információk Alapfogalmak Adózás Illetékváltozás 2013 Minden a CSOK-ról


Ingatlan-Nyilvántartási szolgáltatási díjak 2010.01.01.-től

Általános kérelem (I. fokú eljárás) 6.600.-Ft / ingatlan
Jelzálog bejegyzés/módosítás 12.000.-Ft / ingatlan
Épületfeltüntetés, épülettörlés 6.600.-Ft / ingatlan
Társas-, szövetkezeti ház ingatlan-nyilvántartásba vétele, alapító okirat módosítása 6.600.-Ft / külön lap,
max. 100.000.-Ft
Bírósági végrehajtó által kezdeményezett végrehajtási jog bejegyzése/törlése, árverési jegyzőkönyvön alapuló tulajdonjog bejegyzés 6.600.-Ft / ingatlan
Vagyoni értékű jog törlése (földhasználati jog, haszonélvezeti jog, használat joga, lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog és a vagyonkezelői jog) 6.600.-Ft / ingatlan
Soron kívüli ügyintézés az ügyfél kérelmére 10.000.-Ft / ingatlan
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló döntés (határozat, végzés) elleni fellebbezés 10.000.-Ft / ingatlan
Ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítés nélküli másolat/kivonat 100.-Ft / oldal

Adatszolgáltatási díjak: érvényes 2010. 01. 01-től

Hiteles tulajdoni lap másolat 6.250.-Ft / ingatlan
Tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles-tulajdoni lap másolat 3.600.-Ft / ingatlan
Térképmásolat 3.000.-Ft / ingatlan
Földhasználati lap másolat 800.-Ft / lap

Szombathelyi Körzeti Földhivatal elérhetőségei

Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 31-33.
Levélcím: 9701 Pf. 84.
Fax: 94 / 511-129
E-mail: szombathely@takarnet.hu
Telefon: +36 - 94 / 508-198 ; +36 - 94 / 508-199
 
Ügyfélfogadás

Hétfő 13:00 - 15:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 11:30 és 13:00-15:00
Csütörtök 12:30 - 15:00
Péntek 8:00 - 11:00